هر روز!
هر روز!

معما و تست هوش چراغ جادو : معما و تست

معما و تست هوش چراغ جادو : معما و تست

معما و تست هوش چراغ جادو
: معما و تست هوش چراغ جادو
:  
روزی پسری یک چراغ جادو پیدا می کند. غول چراغ جادو از او می خواهد که یک آرزو کند تا براورده اش کند. ولی پدر آن پسر فقیر است و مادرش نابینا و خواهرش بچه دار نمی شود.
 
به گزارش : سوال: پسر چگونه با یک آرزو همه ی مشکلات خانواده اش را حل کند؟
 
توجه: آرزو نباید کلی باشد یعنی آرزو کند که آرزوی همه براورده شود و غیره.
راهنمایی: آرزوی پسر باید اتفاقی باشد که در آینده قرار است رخ دهد.
„„„„
„„„„
„„„„
„„„„
„„„„
„„„„
„„„„
„„„„
„„„„
 
پاسخ: آرزو کند که: مادرش بچه ی دخترشو تو تخت طلا ببینه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید