هر روز!
هر روز!

معما و تست هوش چند ضلعی (+عکس) : معما و

معما و تست هوش چند ضلعی (+عکس) : معما و

معما و تست هوش چند ضلعی (+عکس)
: معما و تست هوش چند ضلعی (+عکس)
 
در این بخش با گذاشتن معمای و تست هوش که از چند نوع سیم کشی داریم، می خواهیم با شرایطی خاص، هر کدام را دو برابر کنیم شما را از تظر هوش بسنجیم با ما در سایت تالاب باشید با بهترین هابا کنار هم قرار دادن دو نسخه مشابه از کدام نوع سیم، میتوان یک چندضلعی بسته ساخت که خودش را قطع نکند و همهٔ اضلاعش افقی و یا عمودی باشد؟
 

به گزارش : معما های جالب با جواب
 
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
 
با توجه به شکل، می توان با استفـاده از دو نسخه  مشابه از سیم گزینه  ۴، یک چندضلعی بسته  غیرمتقـاطع ساخت. به سادگی می توان دید که این کار برای دیگر گزینه  ها غیرممکن است. 
 
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید