هر روز!
هر روز!

معنویت دانش‌آموزان ؛ قربانی ضعف محتوایی کتابهای دینی مدرسه،

معنویت دانش‌آموزان ؛ قربانی ضعف محتوایی کتابهای دینی مدرسه،

معنویت دانش‌آموزان ؛ قربانی ضعف محتوایی کتابهای دینی
 مدرسه، بستری سازنده و ارزشمند برای شکوفایی علمی، فکری و معرفتی دانش آموزان است، شک نیست کتابهای دینی یکی از ضرورتهای سازنده برای پرورش معنوی دانش آموزان بوده و توجه به محتوای آن به منظور تأثیرگذاری ارزشمند و تربیتی پویا و بالنده، انکارناپذیر است .
 
لازم است محتوای کتابهای دینی به نحوی بررسی شود که دانش آموزان در زندگی خود به صورت کاربردی از این مفاهیم بهره مند شوند و تنها برای کسب نمره قبولی از کتابهای درسی دینی استفاده نکنند .
 
اگر نظریه های مطرح شده در کتابهای دینی بر اساس نیاز دانش آموزان نوشته شده باشند این امکان را به آنان می دهد که از این نظریه ها به صورت عملی و کاربردی در زندگی خود استفاده کنند. از این رو نیازسنجی دانش آموزان در گروه های سنی مختلف بسیار ضروری است .
در راستای اصلاح کتابهای دینی فعالیتهایی انجام شده که برخی به سرانجام کامل نرسیده و آنهایی نیز که اجرایی شده اند کافی و قوی نیستند .
 
دانش آموزان باید شاهد این امر باشند که سیره انبیاء و اولیاء که در مباحث نظری درسی مطرح می شود در رفتار مربیان و معلمان نیز نمایان است از این رو در می یابند این مفاهیم برای مربیان هم  دارای اهمیت بسیاری است و به طور طبیعی در چنین شرایطی پذیرش دانش آموز و عمل کردن به مبانی و مباحث طرح شده، افزایش خواهد یافت .
 
در نظام آموزشی ما بیش از آنکه به کیفیت موضوعات و مطالب درسی توجه شود به کمیت آنها توجه می شود و از این رو دانش آموزان پس از پایان دوران تحصیل خود از آموخته های کتابهای درسی مطلبی را به یاد نمی آورند و اغلب مطالبی که در قالب دروس نظری به آنها ارائه شده در زندگی فردی و اجتماعی فارغ التحصیلان مدارس کاربردی ندارد .
 
کتابهای درسی دینی باید طوری طراحی شوند که مفهوم واقعی دینی داشته باشند و علاوه بر این در جمع بندی دروس دیگر نیز مباحث دینی مشهود باشد تا به صورت همه جانبه به این مباحث پرداخته شده باشد .
 
محتوای برخی از کتابهای درسی به زمانهای گذشته برمی گردد و از این رو حجم دروس ارتباطی با نیاز دانش آموزان و شرایط جامعه ندارد در صورتی که لازم است این موضوع در تألیف کتابهای دینی مد نظر قرار گیرد و با بازنگری جامع، کامل و کارشناسی شده مطالب کتابهای دینی به شکلی تغییر و بازنویسی شوند که بیشترین نقش را در زندگی فردی و اجتماعی داشته، سازندگی فکری و روحی دانش آموزان را موجب شوند .
 
بی تردید کتابهای درسی ما باید بر اساس فرهنگ کشور خودمان و با توجه به نیازهای دانش آموزان ایرانی بازنگری و تألیف شوند از این رو نباید در تألیف کتابهای درسی از الگوهای موجود در کشورهای دیگر استفاده کنیم .
 
هدفمندی و قانون مندی در تألیف کتابهای درسی دینی ضرورتی انکارناپذیر است، چنانچه دانش آموزان در پایان هر مقطع به لحاظ اخلاقی و شخصیتی تغییرات اساسی کرده و پایه های معنوی و دینی آنها تقویت یابد .
در شرایطی که دانش آموزان امروز را آسیبهای مختلف تهدید می کند و به تازگی نیز موضوع اعتیاد بیش از 30 هزار دانش آموزان نگرانیهای بسیاری را موجب شده است، توجه به امر پرورش ابعاد روحی و معنوی دانش آموزان موضوع بسیار مهمی است که نباید بی تفاوت از کنار آن گذشت، چه بسا کم توجهی های سالهای گذشته، ما را امروز با چنین مشکلی مواجه کرده است .
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید