هر روز!
هر روز!

مــعــمــای حبه قند مــعــمــای حبه قند   نابغه

مــعــمــای حبه قند مــعــمــای حبه قند 
   
 نابغه

مــعــمــای حبه قند
مــعــمــای حبه قند
 
نابغه ها! جواب رو نخونین ببینین میتونین جواب بدین.
نکته ی انحرافی هم نداره.
سوال:
10 تا جعبه قند داریم.
هر جعبه از 1000 حبه قند تشکیل شده.
وزن هر حبه قند 10 گرمه.
این وضعیت تو همه جعبه ها همین طوریه ولی فقط یکی از جعبه ها حبه هایی با وزن 9 گرم داره.
یه ترازو داریم که یه بار مصرفه. یعنی فقط میشه یه بار با اون وزن کرد و بعد از اون دیگه از کار می افته.
می خوایم با استفاده از این ترازو و تنها با یک بار وزن بفهمیم کدوم جعبه وزن کمتری داره.
حالا چیکار کنیم؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مطمئنی میخوای جواب رو ببینی؟
باور کن جواب داره ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
. یعنی تسلیم شدی
.
.
.
.
.
.
.
پس ببین
ابتدا جعبه ها را شماره گذاری می کنیم : جعبه 1 و جعبه 2 و جعبه 3 و جعبه 4 و ..... تا جعبه شماره 10
سپس از هر جعبه به تعداد شماره جعبه ، حبه قند برمی داریم ، مثلا از جعبه اول یک حبه قند و از جعبه دوم 2 حبه قند و از جعبه سوم 3 حبه قند و .......
جمعا 55 حبه قند می شود، قاعدتا به وزن 550 گرم
سپس این مجموعه را با ترازو وزن می کنیم.
فکر کنم دیگه بقیش واضح باشه
هر مقدار گرمی که از 550 گرم کمتر باشد برابر با شماره جعبه ای است که حاوی حبه قند های 9 گرمی می باشد.
دیدی گفتم جواب داره ..!!!! هی عجله کردی!!! مطمئنم اگه یه کم روش فکر می کردی تو هم به راه حل مسئله پی می بردی:
منبع:ashiyoone.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید