هر روز!
هر روز!

مفاهیم دین اسلام، جِهاد یکی از مفاهیم دین اسلام است

مفاهیم دین اسلام، جِهاد یکی از مفاهیم دین اسلام است

مفاهیم دین اسلام، جِهاد یکی از مفاهیم دین اسلام است.
در این بخش از سایت مطالبی درمورد مفاهیم دین اسلام را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 
مفاهیم دین اسلام
واژه «جهاد» از ریشه «ج-ه-د» به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است. جهاد برعکس آنچه که ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید