هر روز!
هر روز!

مفهوم مازراتی Bora طراح خلاق الکس آیمندز مفهوم ماشین مازراتی

مفهوم مازراتی Bora طراح خلاق الکس آیمندز مفهوم ماشین مازراتی

مفهوم مازراتی Bora
طراح خلاق الکس آیمندز مفهوم ماشین مازراتی بورا را طراحی و ارائه کرده است. همانطور که همه ی علاقمندان به مازراتی می دانند، مازراتی بورا ماشینی مدرن متعلق به سال های 1970 می باشد.
مفهوم مازراتی Bora : مفهوم مازراتی Bora
: مفهوم مازراتی Bora
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید