هر روز!
هر روز!

مفهوم هوندا NSX نسخه اصلاح شده ی مفهوم هوندا NSX

مفهوم هوندا NSX نسخه اصلاح شده ی مفهوم هوندا NSX

مفهوم هوندا NSX
نسخه اصلاح شده ی مفهوم هوندا NSX درماه ژانویه در دیترویت موتور شو رونمایی شده است. طراحی بیرونی این ماشین به نمونه ی قبلی شباهت دارد و تنها تفاوت آشکار استفاده از فیبر کربن در ساخت آن می باشد که باعث سبک تر شدن این نمونه شده است.
به گزارش : قرار است که هوندا NSX در سال 2015 به تولید انبوه برسد./ اتواکسپرس
مفهوم هوندا NSX : مفهوم هوندا NSX
: مفهوم هوندا NSX
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید