مکان یار
مکان یار

مقام حضرت ابراهیم | Maqam Ibrahim آدرس: عربستان سعودی - مکه

مقام حضرت ابراهیم | Maqam Ibrahim آدرس: عربستان سعودی - مکه

مقام حضرت ابراهیم | Maqam Ibrahim
آدرس: عربستان سعودی - مکه ۴۲۵۶ King Abdul Aziz Rd، Mecca ۲۴۲۳۱ ۷۲۵۰، Saudi Arabia

مقام ابراهیم محل ایستادن حضرت ابراهیم رو می گن و سنگیست به طول و عرض ۴۰ سانتی متر و بلندی تقریبی ۵۰ سانتی متر که جای پای ابراهیم روی آن است و مقابل درب کعبه قرار گرفته. رنگ آن میان زرد و قرمز متمایل به سفیده. طبق اعتقادات مسلمانان این مکان مربوط به زمانیست که ابراهیم دیوارهای کعبه را بالا می برد؛ آنگاه که دیوار بالا رفت، به اندازه ای که دست بدان نمی رسید، سنگی آوردند و ابراهیم بر روی آن ایستاد و سنگ ها را از دست اسماعیل گرفت و دیوار کعبه را بالا برد.بر روی این سنگ، اثر پای ابراهیم مشخص است اما اثری از انگشتان او نیست. از زمان مهدی عباسی بدین سو، این سنگ با طلا پوشانده شد و در محفظه ای قرار گرفت تا آسیب نبیند. حج گزاران پس از طواف واجب، باید در پشت مقام ابراهیم، ۲ رکعت نماز طواف به جای آورند. نماز طواف نساء نیز پشت مقام ابراهیم خوانده می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید