هر روز!
هر روز!

مقاومت های تابع نور   LDR LDR به مقاومت

مقاومت های تابع نور   LDR 
 LDR به مقاومت

مقاومت های تابع نور
  LDR
LDR به مقاومت هایی گفته می شود که در برابر شدت تابش نور حساس بوده و مقدار مقاومت آنها تابع نور است
LDR به مقاومت هایی گفته می شود که در برابر شدت تابش نور حساس بوده و مقدار مقاومت آنها تابع نور است به صورتی که با افزایش نور مقدار مقاومت در آنها کاهش یافته و با کاهش میزان نور تابشی مقدار مقاومت افزایش می یابد.
عناوین این بخش از توسط موتورهای جستجو از دانشنامه ها باز نشر میگردد چنانچه موردی بر خلاف موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمودید ما را مطلع نمایید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید