هر روز!
هر روز!

منشا کمرو بودن فرزندان : منشا کمرو بودن فرزندان ,

منشا کمرو بودن فرزندان 
 : منشا کمرو بودن فرزندان ,

منشا کمرو بودن فرزندان
: منشا کمرو بودن فرزندان , با توجه به اینکه ارتباطات از لحظه تولد بین مادر و فرزند شروع می شود و تا پایان زندگی ادامه می یابد.
به گزارش : منشا کمرو بودن فرزندان , والدین نیز در کمرو بودن فرزندشان نقش عمده ای دارند و می توانند در تشدید این عارضه و یا رفع آن در فرزندشان تاثیرگذار باشند!
امیرمحمد شهسوارانی درپاسخ به سوالی یکی از شهروندان درباره کمرویی و علل آن اظهار داشت: انسان به عنوان موجود اجتماعی شناخته می شود به این معنا که در سراسر زندگی متکی به روابط اجتماعی خود با دیگران و نیازمند تعامل با سایر انسانها است.
وی افزود: با توجه به اینکه ارتباطات از لحظه تولد بین مادر و فرزند شروع می شود و تا پایان زندگی ادامه می یابد بنابراین شاید بتوان گفت: یکی ازمهمترین وجوه زندگی مسایل ارتباطی است.
این متخصص حوزه بهداشت روان با بیان اینکه ارتباطات امروزه به صورت رشته دانشگاهی درآمده است تصریح کرد: ارتباطات بخش بزرگی از پژوهش های جامعه شناسی، روانشناسی و ارتباطات را تشکیل می دهد و براساس چگونگی تعامل افراد و بهبود بخشیدن آن است.
وی ادامه داد: یکی از مسایل عمده در ارتباطات میزان مناسب آن با دیگران و استفاده از هیجانات در آن است مشکلاتی که در ارتباطات افراد با یکدیگر به وجود می آیند گاه به دلیل بیش از حد بودن ارتباطات و گاهی نیز ناشی از کمتر از حد مناسب بودن آن است.
شهسوارانی اظهار داشت: زمانی که در تعاملات اجتماعی خود نتواند حجم مناسبی از ارتباط همراه میزان متناسب هیجانات را به کار برد در اصطلاح عام دچار حالت های کمرویی شده است.
وی کمرویی را پدیده ای فرهنگی عنوان کرد که در جوامع مختلف متفاوت و کاستی در میزان ارتباط مناسب با افراد از دید آن فرهنگ است.
منشا کمرو بودن فرزندان : منشا کمرو بودن فرزندان
: منشا کمرو بودن فرزندان
این روانشناس گفت: افراد کمرو در اصطلاح عامیانهبوده و به سختی می توانند خواسته های خود را با دیگران مطرح کنند و از کمک آنها بهره مند شوند.
شهسوارانی درباره ریشه اصلی کمرویی اظهار داشت: علت کمرویی در مشکلات ارتباطی دوران کودکی است معمولا والدین افراد کمرو یا در تربیت فرزندان خود سبک غفلت ورزی را دارند یا از روش های دیکتاتورمعابانه استفاده می کنند.
منشا کمرو بودن فرزندان
این روانشناس درباره شیوع کمرویی بین زنان و مردان گفت: به طور معمول در جوامع مختلف کمرویی در میان دختران و زنان بیش از پسران و مردان است. دلیل این امر به طور معمول آموزش های فرهنگی مبنی بر محدودسازی بروز هیجانات و برون ریزی احساسات در محیط های علنی اجتماعی توسط زنان است.
وی افزود: بهترین گزینه برای تقویت مهارت های ارتباطی و کاهش کمرویی در افراد آموزش نحوه درست مهارت های اجتماعی به والدین و همچنین آموزش جرات ورزی است.
این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: افراد در چنین آموزش هایی یاد می گیرند که چگونه نیازهای واقعی خود را با حفظ شأن خود و طرف مقابل بیان داشته و بتوانند خواسته های معقول خود را برآورده سازند.
وی ادامه داد: نکته دیگر در کمرویی و خجالتی بودن ترس خودآگاه یا ناخودآگاه این افراد است که این امر نیز با آموزش هایی که ذکر شد به راحتی قابل مدیریت است.
این روانشناس تاکید کرد: در صورت حل نشدن مشکلات مربوط به کمرویی و خجالتی بودن افراد در محیط های تحصیلی، شغلی و روابط با خانواده، فرد دچار مشکلات جدی شده و در مواردی حتی سلامت روان و بنیان خانواده به خطر خواهد افتاد.
شهسوارانی گفت: مجموعه مهارت های زندگی که مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی است به عنوان بسته پیشنهادی برای بهبود روابط اجتماعی و بهینه سازی تعاملات انسانی با دیگران، توسط متخصصان حوزه بهداشت روان آموزش داده می شود.
فار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید