مکان یار
مکان یار

منطقه حفاظت شده انگوران آدرس: ایران - زنجان - ماه‌نشان‎ منطق&#1607

منطقه حفاظت شده انگوران آدرس: ایران - زنجان - ماه‌نشان‎ منطق&#1607

منطقه حفاظت شده انگوران
آدرس: ایران - زنجان - ماه‌نشان‎

منطقه حفاظت شده انگوران با مساحت نزدیک به صد و یازده هزار هکتار، از سال ۱۳۵۰ ش منطقه حفاظت شده اعلام شده. این منطقه در شمال غرب کشور در ناحیه ای کوهستانی در رشته کوه های زاگرس و در جنوب غرب استان زنجان در مرز سه استان آذربایجان شرقی و غربی و کردستان واقع شده و از نظر تقسیمات کشوری قسمت عمده ای از شمال، شرق و جنوب آن در دو بخش انگوران و ماهنشان و قسمتی از جنوب غرب منطقه در بخش افشار شهر تکاب در استان آذربایجان غربی قرار گرفته. این منطقه در گذشته زیستگاه بیش از هزار قوچ، میش، کل و بز بود، اما متأسفانه در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ ش، عده ای سودجو و فرصت طلب جانوران منطقه رو به تاراج بردن که در حال حاضر با تدوین برنامه های احیایی و حفاظتی، تعداد جانوران وحشی آن تا حدود قابل توجهی افزایش یافته. منطقه حفاظت شده انگوران در مساحتی معادل ۹۰ هزار هکتار و پناهگاه حیات وحش انگوران دارای انواع پوشش گیاهی، بوته ها و درختچه ها، فورب ها و پهن برگ ها و گندمیان و شبیه گندمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید