هر روز!
هر روز!

منظور از سلام دوم در نماز : منظور از سلام

منظور از سلام دوم در نماز 
 : منظور از سلام

منظور از سلام دوم در نماز
: منظور از سلام دوم (السلام علینا) و سوم (السلام علیکم) در (سلام) نماز چیست؟
پاسخ: "نماز" که بر همه انبیا، موحدین و مؤمنین واجب گردیده است، والاترین ارتباط عبادی "عبد با معبود" خویش است.
وقتی می فرماید: "نماز ستون دین و معراج مؤمن است"، یعنی امر ساده ای نیست؛ پس سراسر پر از حکمت، آثار و حتی رمز و راز می باشد.
از این رو، حکمت ارکان، یا الفاظ آن نیز یکی و دو تا نمی باشد که کسی بتواند در چند خط و یا حتی یک یا چند کتاب قطور، بگوید: «این است و غیر از این نیست».
پس هر کس از زاویه ای نگاه می کند و به تناسب معلومات، نوع نگاه و ظرفیت وجودی خود، بهره ای از همان حیثی که مورد توجه اوست می برد.
به عنوان مثال: همه مسلمانان ، در دو ر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید