مطالب جالب!
مطالب جالب!

من که یاری ندارم. چشم انتظاری ندارم.واقعا ندارم قاصدک برو

من که یاری ندارم. 
 چشم انتظاری ندارم.واقعا ندارم
 قاصدک برو

من که یاری ندارم..
چشم انتظاری ندارم..واقعا ندارم قاصدک برو برو که با تو کاری ندارم. قاصدک به چشم من ، قصه ی یک دردی برو.. میدونم برای من ، خبر نیاوردی برو.. خیلی وقته اونی که براش می مردم دیگه نیست قاصدک هارو به یادش می شمردم دیگه نیست.. خیلی وقته که دارم با تنهایی سر می کنم.. همه ی قاصدک های شهر و پر پر میکنم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید