اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

مهاجم بحرین و بیماری عدم تطبیق به گزارش "" این

مهاجم بحرین و بیماری عدم تطبیق به گزارش "" این

مهاجم بحرین و بیماری عدم تطبیق
به گزارش "" این بازیکن که دچار سردرد و سرماخوردگی است، زیرنظر پزشک قرار گرفته و احتمال دارد قبل از بازی ایران به شرایط مناسب برگردد. مشکل عدم تطبیق آب و هوایی بزرگترین مساله تیم های عربی در کشور استرالیاست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید