هر روز!
هر روز!

مهارت‌های نوجوانانه ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان ونوجوانان

مهارت‌های نوجوانانه 
 
 ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان ونوجوانان

مهارت‌های نوجوانانه

ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان ونوجوانان
مهارت های زندگی، کودکان ونوجوانان را قادر می سازد که دانش (آنچه را که می دانند) و نگرش و ارزش های خود (آنچه احساس می کنند و بدان باور دارند) را به عمل تبدیل نمایند.منظور از مهارت های زندگی این است که ...امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است. انسان ها برای مقابله سازگارانه با استرس های موقعیت های مختلف و کشمکش های زندگی به کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کسب این توانایی ها تجهیز نماید لذا ضروری است فرصت هایی فراهم گردد تا کودکان و نوجوانان علاوه بر کسب توانایی های خواندن و نوشتن، حساب کردن و... مهارت های زندگی را نیز فرا گیرند.
مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور موثر و شایسته عمل نمایند.
کنارآمدن با فشارهای زندگی و کسب مهارت‌های فردی و اجتماعی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده که در ادوار متفاوت زندگی او به اشکال گوناگون تجلی یافته است.
در دوره کودکی، تعارض‌ها جلوه چندانی ندارند، اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواری‌های ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش‌های درونی و محیطی بیشتر تظاهر پیدا می‌کنند.
همزمان با رشد جسمانی و روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد نوجوان و جوان افزایش می‌یابد به طوری  که آنها می‌پذیرند به سبب زندگی اجتماعی، بخشی از تمایلات خود را محدود کنند و در چارچوب هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار گیرند.
در این راستا نوجوانان و جوانانی که شیوه‌های صحیح رفتاری را فرا نگرفته باشند و مهارت‌های لازم را در جهت تطبیق خود با خانواده و جامعه نیاموخته باشند، با آسیب‌های جدی و متعددی روبه‌رو خواهند شد و در صورتی که رفتارهای ضداجتماعی در آنها شکل گرفته و از خود واکنش‌های منفی بروز دهند، آسیب‌های روان‌شناختی در شخص و انحرافات و ناهنجاری‌هایی را در جامعه سبب خواهند شد.
متاسفانه افراد یک جامعه همواره در مسیر بهنجار رشد روانی و اجتماعی قرار نمی‌گیرند و به دلایل گوناگون، تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان، توان دریافت محرک‌های بیرونی و ایجاد توازن بین محرک‌ها و انگیزه‌های درونی خود را ندارند و بدین ترتیب رشد موزون و همه‌جانبه که هدف اصلی تعالی انسان به طور کامل و نسبی است، تحقق نمی‌یابد. در این میان هر چه جامعه پیچیده‌تر و ارتباطات بین فردی و اجتماعی وسیع‌تر گردد، تعارض‌های درونی و محیطی بیشتر شده که به سرگشتگی و آشفتگی در افراد بی‌توان می‌انجامد.
اما چنانچه نوجوان و جوان ما مجهز به مهارتهای زندگی گردد،از بسیاری نابسامانی‌ها و انحرافات به دور خواهند بود.
انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی زندگی، وسعت و سرعت تغییرات با چالش های فراوانی روبروست که این چالشها در قرن آینده بارزتر خواهد شد آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر چنین تنشها و مشکلات زندگی که پیش روی فرد و جامعه است آماده می کند.

تلاش زیادی در جهت تعریف مهارت زندگی در متون تخصصی صورت گرفته است. ولی به طور کلی مهارتهای زندگی شامل سه قسمت می باشد: آموزش مهارت های شخصی، آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش مربوط به عدم مصرف الکل و موادمخدر. اما در یک کلام می توان گفت مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با آموزش آنها کودکان و نوجوانان می توانند ویژگی ها و استعدادهای خود را شکوفا کنند ،محدودیت ها و نقاط ضعف خود را شناخته و به رفع آنها بپردازند ، مسوولیت های فردی  و اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهند ، ارتباطات خوب و سالمی با دیگران  داشته باشند ،تصمیم های صحیح و درستی بگیرند ، بتوانند تعارضات و مشکلات خود را بدون صدمه زدن به خود و دیگران حل کنند ، خشم خود را کنترل کنند و با تنش های روزانه به طور موثر و سازگارانه کنار بیایند .
به طور کلی مهارت های زندگی، کودکان ونوجوانان را قادر می سازد که دانش (آنچه را که می دانند) و نگرش و ارزش های خود (آنچه احساس می کنند و بدان باور دارند) را به عمل تبدیل نمایند.منظور از مهارت های زندگی این است که هر کودک در کنار آموزش خواندن و نوشتن، به مهارت هایی دست یابد که به مدد آنها بتواند ابتدا به شناخت درستی از خود دست پیدا کند و سپس به خوبی با افراد و محیط اطراف ارتباط برقرار سازد و به حل مشکلات خود و جامعه و محیط زیست یاری دهد.
 حال که نمی‌توان مانع تغییرات و پیچیدگی‌های جامعه و گسترش روابط اجتماعی و بین‌فردی افراد شد، راهی جز آماده کردن نسل نوخواسته برای روبه‌رو شدن با موقعیت‌های دشوار زندگی جدید باقی نمی‌ماند و با این استدلال آموزش مهارت‌های زندگی با حمایت سازمان‌های ملی و بین‌المللی برای پیشگیری نوجوانان و جوانان از بیماری‌های روانی و کج‌روی‌های اجتماعی در سراسر جهان در سطح مدارس آغاز شده است. 
 
 
فرآوری: مریم عطاریان

بخش خانواده ایرانی تبیان


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید