مسیر سبز
مسیر سبز

مهدوی کیا روی صحنه خدای کشتار روزنامه تماشا: تئاتر «خدای

مهدوی کیا روی صحنه خدای کشتار 
 روزنامه تماشا: تئاتر «خدای

مهدوی کیا روی صحنه خدای کشتار
روزنامه تماشا: تئاتر «خدای کشتار» که در فرهنگسرای نیاوران اجرا می شد به مهدی مهدوی کیا تقدیم شد. مهدی مهدوی کیا پنجشنبه شب به همراه دخترش میهمان ویژه این نمایش بود.

در پایان اجرای تئاتر اشکان خطیبی که یکی از بازیگران خدای کشتار بود، لباس مهدوی کیا را به صورت نمادین روی صحنه آورد و گفت: «امیدوارم دیگر شاهد این اسطوره کشی که در فوتبال به راه افتاده نباشیم.»

بعد از حرف های خطیبی، مهدوی کیا روی صحنه آمد و گفت: «خیلی خوشحالم بعد از خداحافظی که از فوتبال داشتم، هر از چندگاهی دوستانم من را غافلگیر می کنند.»
مشاهده همه ی 1 نظر
Unknown

0 پست
Unknown1000
Unknown1000
Unknown : عنوان "خدایی" فقط لایق خدای متعالست ونه هیچکس و هیچ چیز دیگر.