هر روز!
هر روز!

مهدی جوادی رنجبر یران :مهدی جوادی با نام کامل مهدی

مهدی جوادی رنجبر یران :مهدی جوادی با نام کامل مهدی

مهدی جوادی رنجبر
یران :مهدی جوادی با نام کامل مهدی جوادی رنجبر به انگلیسی “Mehdi Javadi Ranjbar” متولد ۱۳۵۵ در آذرشهر؛ ووشوکار و داور فدراسیون ووشو ایران می باشد.
بنا به گزارش : کارشناس تربیت بدنی و عوم ورزشی دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش مربی فوق برنامه (

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید