مکان یار
مکان یار

مهمانپذیر ساعدی آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد North Khorasan

مهمانپذیر ساعدی
آدرس: ایران - خراسان شمالی - بجنورد North Khorasan Province، Bojnurd، Mostowfi، Iran

امکانات عمومی این مهمانپذیر دارای سرویس بهداشتی عمومی کافه هست که درون اون هم اتاق های یک نفره، دونفره و خانوادگی هم وجود داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید