مکان یار
مکان یار

مهمانپذیر شاد اصفهان آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان اصفهان، خ

مهمانپذیر شاد اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان اصفهان، خ چهارباغ عباسی، مقابل خ آمادگاه

مهمانپذیر ممتاز شاد با ۱۲ اتاق و ۳۷ تخت در چهارباغ عباسی واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید