مکان یار
مکان یار

مهمانپذیر پارسا اصفهان آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان اصفهان، خ

مهمانپذیر پارسا اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان اصفهان، خ چهارباغ، کوچه جنب سینما فلسطین

مهمانپذیر درجه ۲ پارسا با ۱۵ اتاق و ۴۰ تخت در خیابون چهارباغ واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید