هر روز!
هر روز!

مهمترین پیش نیازهای ازدواج : مهمترین پیش نیازهای ازدواج

مهمترین پیش نیازهای ازدواج : مهمترین پیش نیازهای ازدواج

مهمترین پیش نیازهای ازدواج
: مهمترین پیش نیازهای ازدواج

 به نظر می رسد اگر دختران و پسران جوان قبل از آغاز یک رابطه سعی داشته باشند ضعف ها و ویژگی های خود را بشناسند و حتی معیارها و اهداف زندگی خود را به طور مجدد و با هوشیاری بیشتر ترسیم نمایند، جلوی بسیاری از ازدواج های نا موفق و پر مشکل گرفته شود.
سلامت روان اولین موضوعی است که در زندگی مشترک نقش به سزایی را ایفا می کند. عدم سلامت روانی نه تنها خود فرد را دچار مشکل می سازد بلکه اطرافیان را نیز آسیب پذیر می سازد. فردی که سلامت روان نداشته باشد در تمام کارکرد های اجتماعی و تعاملات خود با مشکل و اختلال مواجه است. این افراد در صورت ازدواج همسرشان را ب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید