مطالب جالب!
مطالب جالب!

3 مواد غذایی مهم برای بدن پروتئین : پروتئین ۲%

3 مواد غذایی مهم برای بدن 
 پروتئین : پروتئین ۲%

3 مواد غذایی مهم برای بدن
پروتئین : پروتئین ۲% از وزن کل هر شخص بالغ را تشکیل می دهد که تقریبا نیمی از آن در ماهیچه ها ، یک پنجم در استخوان و غضروف ، یک دهم در پوست و بقیه در دیگر بافتها و مایعات بدن تقسیم شده است . تمام آنزیمها و اکثر هورمونها از پروتئین تشکیل شده اند .
چربی یا لیپید : انرژی زاترین ماده غذایی موجود در هر رژیم است که هر گرم آن ۹ کیلوکالری انرژی تولید می کند . چربیها به دو دسته مرئی ( مانند کره ، مارگارین و … ) و نامرئی ( مانند زرده تخم مرغ ، شیر هموژنیزه ، آجیل و … ) تقسیم می شوند . حدود ۵/۳ ساعت زمان برای خروج چربی از معده لازم است که این امر شروع گرسنگی را به تأخیر می اندازدو دیر میشود .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید