هر روز!
هر روز!

مواظب هکر ها باشید : مواظب هکر ها باشید

مواظب هکر ها باشید : مواظب هکر ها باشید

مواظب هکر ها باشید
: مواظب هکر ها باشید
هر گاه به اطلاعات خصوصی شما دست پیدا کنند می توانند، به مدارک شخصی موجود در کامپیوتر شما دست پیدا کنند می توانند فایل های سیستم شما را خراب کنند یا نرم افزار های دلخواه خود را روی کامپیوتر شما نصب کنند نرم افزار امنیتی شما را تحت کنترل خود درآورند و خراب کاری های دیگری انجام دهند.
به گزارش : همچنین هکر های می توانند بدون اطلاع شما میکروفن یا وب کم کامپیوتر شم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید