مکان یار
مکان یار

موزه باستان شناسی آنتونیو سالیانس | Regional Archeological Museum Antonio Salinas

موزه باستان شناسی آنتونیو سالیانس | Regional Archeological Museum Antonio Salinas

موزه باستان شناسی آنتونیو سالیانس | Regional Archeological Museum Antonio Salinas
آدرس: ایتالیا - پالرمو Piazza Olivella، ۱۰، ۹۰۱۳۳ Palermo، Italy

موزه ای غنی از مجموعه آثار کارتاژی و هنر یونان باستان در ایتالیا و بسیاری از موارد مربوط به تاریخ سیسیل.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید