مکان یار
مکان یار

موزه تاریخ طبیعی تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز

موزه تاریخ طبیعی تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز

موزه تاریخ طبیعی تبریز
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز بلوار آزادی

موزهٔ تاریخ طبیعی یکی از موزه های شهر تبریزه که در بلوار آزادی قرار گرفته.
پیکرهای تاکسیدرمی جانوارن مختلف متعلق به آذربایجان و سایر نقاط ایران جمع آوری شده و پس از گذراندن مراحلی در بخش های گوناگون موزهٔ تاریخ طبیعی به نمایش گذاشته شده است. همچنین پیکرهای کامل پرندگان، چرندگان، حشرات و خزندگان که برخی شان نادر هستند، در این موزه به نمایش درآمده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید