مکان یار
مکان یار

موزه خراطی اهواز آدرس: ایران - خوزستان - اهواز این موز

موزه خراطی اهواز آدرس: ایران - خوزستان - اهواز این موز

موزه خراطی اهواز
آدرس: ایران - خوزستان - اهواز

این موزه با هدف معرفی صنایع چوب و کاربری اون در فضاهای معماری شهری و شناساندن هنر بومی خراطی در شهرستان اهواز افتتاح شده که در اون نزدیک به ۴۰۰ اثر از آثار گردآوری شده آقای عبدالرحیم فروتن استاد خراطی و دارنده مهر اصالت یونسکو با عنوان موزه تخصصی چوب و خراطی به نمایش گذاشته شده. این موزه اولین موزه خراطی کشوره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید