مکان یار
مکان یار

موزه سفال تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز تبریز

موزه سفال تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز تبریز

موزه سفال تبریز
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز تبریز خیابان شمس

این موزه که در محل خانه ای متعلق به دوره قاجار و در سال ۱۳۸۴ افتتاح شده ، به نمایشگاه آثار سفال زنده یاد استاد احمد و عباس قابچی و خانم فریده تطهیرنیا اختصاص یافته. خاک این سفال ها که به روشی استادانه و چیره دستانه خلق شده اند، از معادن خاک سفید هستش.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید