مکان یار
مکان یار

موزه سنگی تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز نقش

موزه سنگی تبریز آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز نقش

موزه سنگی تبریز
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته هستند و هر یک از اشیای موجود در موزه ها در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند، زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ ملتها را ارائه می دهند. دراین میان سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای، کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجای مانده از بشر هستند. در این موزه، آثار سه هزار ساله سنگ نگاره های تمدنهای باستان در تبریز به نمایش گذاشته شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید