مکان یار
مکان یار

موزه ملی استرالیا | National Museum of Australia آدرس: استرالیا

موزه ملی استرالیا | National Museum of Australia آدرس: استرالیا

موزه ملی استرالیا | National Museum of Australia
آدرس: استرالیا - کانبرا Limestone House، ۲۵ Lennox Crossing، Acton ACT ۲۶۰۱، Australia

در سال ۲۰۰۱ در اطراف کانبرا موزه ملی استرالیا افتتاح شد. معماری موزه به عنوان نمادی از تاریخ بومیان و مهاجران این کشور به شکل روبان های در هم گره خورده، طراحی شده. نمای بیرونی با ورقه های آلومینیومی پوشانده شده و با صفحات مسی و انواعی از خطوط تزیینی و همچنین خط بریل تزیین شده. در این موزه، تاریخ ۵۰ ساله بومیان، حضور مهاجران و اتفاقات مهم این کشور مانند تشکیل فدراسیون و یا المپیک سیدنی دارد به نمایش درآمده است. قلب اسب معروف مسابقه استرالیا، فارلپ در این موزه نگهداری می شود. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به عنوان بهترین مرکز گردشگری استرالیا انتخاب شد. همچنین این موزه دارای بخش های مطالعاتی، تحقیقاتی و بخش کودکان می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید