هر روز!
هر روز!

موشک سطح به سطح هاتف در ادامه آشنایی با موشک

موشک سطح به سطح هاتف 
 در ادامه آشنایی با موشک

موشک سطح به سطح هاتف
در ادامه آشنایی با موشک های سطح به سطح به معرفی موشک هاتف ساخت کشور پاکستان می پردازیم.

توسعه موشک هاتف در اوایل 1980 شروع شد. علی رغم اینکه دولت پاکستان ادعا می کند که این موشک در پاکستان طراحی و ساخته شده است. پاره ای از گزارش ها از آن اس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید