هر روز!
هر روز!

مونتاژ و دوخت خرس عروسکی مونتاژ و دوخت خرس عروسکی

مونتاژ و دوخت خرس عروسکی 
 مونتاژ و دوخت خرس عروسکی

مونتاژ و دوخت خرس عروسکی
مونتاژ و دوخت خرس عروسکی
اگر کمی دقت و مقدار بیشتری حوصله داشته باشید دوخت این خرس ناز خیلی هم سخت نیست. (توصیه می کنم قبل از دوخت این خرس عروسک سازی را با کارهای ساده تر شروع کنید) برای وصل کردن تکه های مختلف این الگو حتما" و با دقت به حروفی که روی الگو نوشته شده توجه کنید. هر حرف را به مشابه خودش سنجاق کنید و بعد بدوزیدشان!

تکه های صورت را کنار هم بگذارید و طبق راهنمائی حروف شروع به دوخت کنید.
 

دو طرف صورت را به پیشانی وصل کنید دو قسمت گوش را به هم بدوزید و آن مقدار که برای تکه جلو علامت گذاری شده  بدوزید.

درز قسمت جلو پوزه را بدوزید و طبق راهنمائی حروف وصل کنید.

دو تکه جلو را به هم وصل کنید و پاها را بدوزید.
 

دست ها و کف دست ها را به بدن وصل کنید.
دم را به قسمت پشت وصل کنید. از راهنمای حروف کمک بگیرید.
 
 
دو تکه کف پا را به هم وصل کنید. کفی را به پا بدوزید.
 
داخل بدن را با پنبه نسوز پر کنید.
 
 
پوزه را از پشت کار فرم بدهید. چشم ها را وصل کنید.
 
 
بینی را روی پوزه بدوزید و با نخ مشکی به پوزه فرم دهان بدهید. سر را به بدن بدوزید.
الگوی خرس عروسکی
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید