مکان یار
مکان یار

میدان آزادی کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه میدان آزادی

میدان آزادی کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه میدان آزادی

میدان آزادی کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه میدان آزادی

این میدان قدیمی ترین میدان در کرمانشاهه، در چند سال اخیر نمادی از بیت المقدس در وسط میدان دیده می شد اما طی پنج شش سال گذشته مورد تخریب قرار گرفت و هم اکنون از فضای سبز زیبایی برخورداره.
زیر زمین این میدان که در گذشته به عنوان جان پناه مورد استفاده قرار می گرفته، هم اکنون به بازارچه کوچکی تبدیل شده که بیشتر در آن البسه نظامی مورد خرید و فروش قرار می گیره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید