مکان یار
مکان یار

میدان امام خمینی همدان | Imam Khomeini Square آدرس: ایران

میدان امام خمینی همدان | Imam Khomeini Square آدرس: ایران

میدان امام خمینی همدان | Imam Khomeini Square
آدرس: ایران - همدان - همدان میدان امام خمینی

میدان مرکزی همدان میدان بزرگیست که امروزه با نام میدان امام همدان معروف شده. طرح و نقشه این میدان توسط مهندس معمار آلمانی کارل فریش تهیه و اجرا شده. با وجود قدمت تقریباً یک قرن هنوز این میدان موقعیت ارتباطی خود را با خیابان ها و بازار همدان حفظ کرده. طراحی و اصول خیابان کشی یا انشعاب خیابان ها از این میدان دایره شکل، به نحوی ست که هر چی شهر گسترده تر می شه، باز غیر مستقیم زیر نفوذ همین میدان مرکزیه. این میدان مربوط به دوره پهلویه و در همدان، محل تقاطع خیابان شهدا و تختی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۷۱۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید