مکان یار
مکان یار

میدان خان آدرس: ایران - یزد - یزد مرکز شهر یزد

میدان خان آدرس: ایران - یزد - یزد مرکز شهر یزد

میدان خان
آدرس: ایران - یزد - یزد مرکز شهر یزد

یکی از مکانهای دیدنی یزد که از آثار محمد تقی خانه، میدان خان هست.
چهار طرف میدون مغازه هایی هست که جلوشون سایه بون راهرو مانندی قرار داره و سر در این مغازه ها هلالی شکله.
این میدون به مسجد ریگ راه داره و مدرسه شفیعیه در قسمت شمال شرقیش قرار داره.
میدون خان مجموعه ایه که محمد تقی خان با طرحی هماهنگ اون رو ساخته و این مجموعه شامل مدرسه و قیصریه س که همشون جزء نقاط دیدنی یزد به حساب میان.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید