هر روز!
هر روز!

میراندا کر و پسرش/عکس : میراندا کر و پسرش/عکس

میراندا کر و پسرش/عکس : میراندا کر و پسرش/عکس

میراندا کر و پسرش/عکس
: میراندا کر و پسرش/عکس
: به گزارش زیرمیزی;میراندا کر اکثر اوقات  سوار بر جت در حال سفر به دور دنیا برای راه رفتن روی کت واک یا انداختن عکس به عنوان مدل است  و کم تر زمانی پیش می اید که عکسی از او را  همراه خانواده اش ببینیم.
به گزارش : ولی ۵شنبه میراندا کر مانند بقیه مادران بجای مدلینگ به همراه پسرش و به عنوان یک مادر عکس انداخت.
او تقریبا تمام ۵شنبه را همراه مهم ترین مرد زندگیش یعنی پسر ۳ ساله اش فلین گذراند.
فلین حاصل ازدواج او با اورلاندو بلام بازیگر فیلم دزدان دریایی کاراییب و تروی(پاریس) است و شباهت زیادی هم به پدرش دارد.
البته اکتبر گذشته او و اورلاندو بلام از یکدیگر جدا شدند.
میراندا کر همراه پسرش ۵سنبه را در پارک گذراند و همراه او به بازی و درست کردن یک حلقه گل پرداخت و در انتها هم ان را با افتخار بر سرش گذاشت.


 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید