اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

میناوند هم به خونه به خونه پیوست به گزارش ""

میناوند هم به خونه به خونه پیوست
به گزارش "" فرهاد کاظمی که از ابتدا قرار بود در جدیدترین تیمی که فعالیت را آغاز میکند به عنوان مدیر فنی غیر حضوری باشد ابتدا کرمانی مقدم وحالا مهرداد میناوند را به تیم بابلی برده است ،کرمانی سر مربی تیم خونه به خونه است و میناوند به عنوان دستیار او را همراهی میکند والبته فرهاد کاظمی ضمن آن که در این تیم مدیر فنی ست که مسوولیت نتایج این تیم رابر عهده دارد. نکته جالب این تیم این که 2 پرسپولیسی رفتند و 2 پرسپولیسی دیگر جای آنها را گرفتند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید