مطالب جالب!
مطالب جالب!

می نویسم برای تو و برای قلبی كه برای تو

می نویسم
برای تو و برای قلبی كه برای تو می زنه
،دوست دارم برات بنویسم.
دوست دارم كه بیشتر بدونی چقدر دوستت دارم
ولی كجاست حروفی برای نوشتن از تو
بگو چگونه درك كنم لحظه های عاشقی رو ؟
من كلماتم را در وجود تو جاگذاشتم بگو چگونه اسمت را بنویسم ؟
وقتی اشك نمی گذارد.
اسمت رو به همراه ستاره می نویسم چون من و به یاد شبهای
تار عشق میندازه
بگو چگونه بعد از این تحمل كنم لحظات تنهایی را؟
با نوشتن لحظات تنهایی گریه ام می گیره چه برسه به ……..؟
پایگاه فرهنگی تفریحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید