مسیر سبز
مسیر سبز

نتایج مسابقه شماره 7 هفتمین مسابقه مجله اینترنتی (این مسابقه

نتایج مسابقه شماره 7 
 هفتمین مسابقه مجله اینترنتی (این مسابقه

نتایج مسابقه شماره 7
هفتمین مسابقه مجله اینترنتی (این مسابقه به اتمام رسیده است )

جوایز این مسابقه: 10 بن 300 هزار تومانی استفاده از خدمات کلینیک ایرانیان برای 10 نفر جایزه ویژه مسابقه: یک دستگاه موبایل LG Optimus
قرعه کشی مسابقه هفتم مجله اینترنتی ، دوشنبه 15 آبان ماه انجام شد.نتیجه مسابقه شماره 7 به شرح ذیل می باشد :
برای دریافت جوایز ، سه شنبه 16 آبان ماه با برندگان مسابقه شماره 7 تماس گرفته می شود.

جایزه ویژه برای یک نفر از کاربران شهرستانی و 10 بن 300 هزار تومانی برای کاربران تهرانی می باشد


آقای وحید فنودی از طرف خانم ناهید فنودی از بیرجند (برنده دستگاه موبایل )آقای سیاوش قناعی از تهرانخانم لیلا شاه ولی از تهرانآقای علیرضا توکلی از تهرانآقای سینا کشمیری از طرف خانم نرگس مظفری از تهرانخانم بهاره میرمشهوری از تهرانخانم پگاه قیطرانی از تهرانآقای مهدی حجتی از طرف خانم اکرم حجتی از تهران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید