بررسی خودرو
بررسی خودرو

نتایج وخامت اوضاع اقتصادی پژو سیتروئن دنیای اقتصاد:

نتایج وخامت اوضاع اقتصادی پژو سیتروئن 
 دنیای اقتصاد:

نتایج وخامت اوضاع اقتصادی پژو سیتروئن

دنیای اقتصاد: پژو سیتروئن قصد دارد طی سال آینده بیش از 2 هزار شغل یا حدود 3 درصد از نیروی کار خود را در فرانسه کاهش دهد. به گزارش رویترز، این کاهش مشاغل از طریق بازنشستگی زودهنگام و بازخرید داوطلبانه انجام خواهد شد. پژو که در سال 2014 با کمک مالی دولت از ورشکستگی نجات پیدا کرد، متعهد شده است برای بازگشت به سوددهی هزینه‌های نیروی کار، موجودی انبارها و تعداد مدل‌های خود را کاهش دهد. مدیریت شرکت پژو اعلام کرده است نااطمینانی درمورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و کاهش فروش خودروهای دیزلی به این معنی است که این شرکت باید محتاط باشد. براساس گزارش شبکه رادیویی فرانس اینفو، پژو قصد دارد 2 هزار و 133 شغل را در فرانسه کاهش دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید