مطالب جالب!
مطالب جالب!

نجات ساکنین مجتمع مسکونی از یک قدمی مرگ روزنامه

نجات ساکنین مجتمع مسکونی از یک قدمی مرگ 
 روزنامه

نجات ساکنین مجتمع مسکونی از یک قدمی مرگ
روزنامه ایران در این باره نوشت: شب سه‌شنبه امدادگران آتش‌نشانی از انتشار گاز منوکسیدکربن در یک مجتمع مسکونی واقع در محله اقدسیه باخبر شدند.
امدادگران ایستگاه 61 پس از حضور در محل حادثه دریافتند ساکنان ساختمان چهار طبقه به دلیل مسمومیت هوای داخل ساختمان دچار مشکل تنفسی شده‌اند. بنابراین به سرعت آنها را به بیرون از ساختمان منتقل کرده و همگی را از مرگ حتمی نجات دادند.
در ادامه بررسی‌های کارشناسان هم مشخص شد به دلیل نقص فنی موتورخانه و انتقال ناقص سوخت، منوکسید کربن در ساختمان پخش شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید