مسیر سبز
مسیر سبز

نجفی جانشین سلطانیه می شود خبرگزاری مهر: رضا نجفی به

نجفی جانشین سلطانیه می شود
خبرگزاری مهر: رضا نجفی به عنوان سفیر جدید ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی راهی وین خواهد شد.

نجفی معاون مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه به عنوان سفیر و نماینده دایم جدید ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین شده و جایگزین علی اصغر سلطانیه سفیر پیشین خواهد شد.

ماموریت سلطانیه روز 10 شهریور به پایان خواهد رسید.

نجفی پیشتر نیز از سوی صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دوره احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در آژانس منصوب شده بود که با دستور متکی وزیر خارجه وقت مبنی بر ادامه ماموریت سلطانیه در وین این جابجایی متوقف شده بود.

رئیس اداره خلع سلاح وزارت خارجه از دیگر سوابق نجفی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید