مکان یار
مکان یار

نخلستان های سعدآباد آدرس: ایران - بوشهر - سعد آباد نخلستان

نخلستان های سعدآباد آدرس: ایران - بوشهر - سعد آباد نخلستان

نخلستان های سعدآباد
آدرس: ایران - بوشهر - سعد آباد نخلستان های سعداباد

بخش سعداباد با داشتن بیش از ۲ ملیون اصله نخل از ۵ ملیون نخل استان قب کشاورزی استان و کشور محسوب می گردد.
نخل های سر به فلک کشیده سعداباد یکی از سرسبز ترین و زیباترین جموعه گردشگری طبیعی استان را به خود اختصاص داده و در خال حاظر بزرگترین منطقه توریستی استان از پل تاریخی حاج محمد رحیم تا کاخ بردک سیاه در میان ان می گذرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید