نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

نرم افزار آموزش جامع ++C Comprehensive Tutorial Of C++

نرم افزار آموزش جامع ++C Comprehensive Tutorial Of C++

نرم افزار آموزش جامع ++C Comprehensive Tutorial Of C++
عناوين اين مجموعه آموزشي: آشنايي با ++C - آشنايي با محيط TURBO ++C- طريقه استفاده از help در TURBO ++C - ايجاد يک برنامه ساده - برنامه جمع دو عدد صحيح - آشنايي با متغيرها در ++C - آشنايي با عملگرهاي محاسباتي در ++C - آشنايي با عملگرهاي مقايسه‌اي در ++C - آشنايي با عملگر انتساب - ساختارهاي کنترلي در ++C - آشنايي با ساختار شرط در ++C - ساختار شرط تو در تو - آشنايي با عملگر شرطي - آشنايي با عملگرهاي منطقي در ++C - آشنايي با حلقه while در ++C -آشنايي با حلقه do while در ++C - آشنايي با عملگرهاي انتسابي - آشنايي با عملگرهاي پيش افزايش و پس افزايش - آشنايي با حلقه for در ++C - آشنايي با دستورات break و continue - اشنايي با توابع در ++C - آشنايي با برخي از توابع محاسباتي در ++C - طريقه تعريف توابع در ++C - آشنايي با تابع توليد اعداد تصادفي - آشنايي با مجموعه‌ها در ++C - آشنايي با کلاس‌هاي ذخيره در ++C - آشنايي با توابع بازگشتي در ++C - آشنايي با توابع inline در++C - روش‌هاي فراخواني تابع در ++C - آشنايي با آرگومان‌هاي پيش فرض - طريقه سربارگذاري توابع - طريقه استفاده از function template در ++C - آشنايي با ارايه‌ها - طريقه تعريف ارايه در ++C - آشنايي با ديگر روش‌هاي تعريف و مقداردهي ارايه - طريقه کار با ارايه‌هاي رشته‌اي - آشنايي با ارايه‌هاي static - طريقه ارسال ارايه‌ها به تابع - مرتب‌سازي اعضا ارايه - آشنايي با ارايه‌هاي دوبعدي - طريقه ارسال ارايه‌هاي دوبعدي به توابع - آشنايي با اشاره‌گرها در ++C - طريقه تعريف و مقداردهي به اشاره‌گرها - طريقه ارسال اشاره‌گر به توابع - طريقه انجام محاسبه بر روي اشاره‌گرها - بررسي رابطه بين ارايه‌ها و اشاره‌گرها - طريقه کار با ارايه‌اي از نوع اشاره‌گر - آشنايي با مباني کاراکترها و رشته‌ها - آشنايي با برخي از توابع رشته‌اي استاندارد ++C - مباني برنامه نويسي شي گرا در ++C -آشنايي با structure در ++C - طريقه تعريف class - طريقه کنترل دسترسي به متغيرهاي عضو class - آشنايي با تابع سازنده کلاس - آشنايي با تابع مخرب يا destructors - استفاده از عملگر انتساب براي کپي شي به شي - آشنايي با اشيا ثابت و توابع عضوي ثابت - طريقه استفاده از اشيا به عنوان داده‌هاي private - آشنايي با توابع و کلاس‌هاي دوست يک کلاس - آشنايي با اشاره‌گر this - طريقه تخصيص حافظه پويا - آشنايي با اعضا static در کلاس - سربارگذاري عملگرها در ++C - طريقه سربارگذاري عملگر insertion operator - طريقه سربارگذاري عملگرهاي تک عملوندي - طريقه سربارگذاري عملگرهاي دو دويي - بررسي کلاس string - طريقه سربارگذاري عملگرهاي پيش افزايش و پس افزايش - مقدمه‌اي بر ارث بري - آشنايي با کلاس‌هاي مبنا و کلاس‌هاي مشتق شده و انواع ارث بري - طريقه نصب نرم افزار turbo ++C

مشخصات
مرجع صادر کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
زبان: فارسي
گروه سني: بزرگسال
نوع ديسک: DVD
تعداد ديسک: 1 حلقه
موضوع: برنامه نويسي

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید