مسیر سبز
مسیر سبز

نزاع خونین بر سر یک سیخ کباب در اصفهان

نزاع خونین بر سر یک سیخ کباب در اصفهان
روزنامه اعتماد :  پليس سميرم در استان اصفهان رسيدگي به پرونده قتلي را در دستور كار دارد كه در آن دو برادر بر سر آخرين سيخ كباب ناهار روز جمعه با هم به نزاع پرداخته و يكي ديگري را به قتل رسانده است.

 «كرامت» وقتي با برادرش بر سر آخرين سيخ كباب دعوايش شد سيخ ديگري را كه به دست داشت به سمت سر برادر نشانه رفت و همين سبب فرورفتن سيخ در گيجگاه «عرفان» شد.

ماجرا مربوط به روز جمعه گذشته است. خانواده «عرفان» و «كرامت» براي صرف ناهار عازم طبيعت اطراف شهرستان خود شده و در صحراهاي پيرامون شهر به پيك نيك مشغول شدند. موضوع وقتي به گوش پليس رسيد كه حادثه روي داده بود و خانواده اين دو برادر به پليس 110 اعلام كردند «عرفان» به دليل به هم خوردن تعادلش به زمين افتاد و سرش به سنگي خورد و اين حادثه روي داد و جان باخت.

ماموران بعد از حضور در محل به بررسي جسد عرفان پرداخته و متوجه شدند زخمي كه در سر او به وجود آمده نمي تواند برجا مانده از سنگ باشد. ماموران پليس سميرم بعد از بررسي همه جوانب اعضاي خانواده را گرد هم آوردند و از آنها خواستند تا بار ديگر موضوع را بازگو كنند.

در اين زمان بود كه «كرامت» تاب نياورد و لب به اعتراف گشود. او به ماموران گفت: من نمي خواستم او را بكشم و فقط مي خواستم آخرين سيخ كباب را از آن خود كنم. اين جوان همچنين در توضيح چگونگي وقوع حادثه به ماموران افزود: براي ناهار كباب تدارك ديده بوديم و وقتي نوبت به آخرين سيخ كباب رسيد من و عرفان بر سر آن دعوايمان شد. هر چقدر پدر و مادرم از ما خواستند آرام بگيريم نشد و ما با هم گلاويز شديم. پدر و مادر سعي كردند ما را از هم جدا كنند ولي نشد.

كرامت همچنين گفت: ناگهان عرفان آخرين سيخ كباب را برداشت و فرار كرد. من هم يك سيخ برداشتم به دنبالش افتادم و نفهميدم در يك لحظه چطور اين حادثه رخ داد و سيخ را به طرفش پرتاب كردم كه به گيجگاهش فرورفت. بعد از اين اعتراف ديگر اعضاي خانواده هم توضيح دادند كه چگونه سعي كرده اند با درآوردن سيخ فرزندشان را نجات دهند ولي درآوردن سيخ به افزايش خونريزي و جراحت منجر شده و در نهايت با مرگ عرفان خاتمه يافته است.

در حال حاضر پليس در حال تكميل اطلاعات اين ماجراست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید