مسیر سبز
مسیر سبز

نشست اضطراری بانک‌ها با طیب‌نیا خبرگزاری مهر: نشست اضطراری

نشست اضطراری بانک‌ها با طیب‌نیا
خبرگزاری مهر: نشست اضطراری وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل بانک ها برای حمایت از بازار سرمایه برگزار شد. در این نشست قرار شد، بانک ها نقدینگی های جدیدی را در چند گام به بازار سرمایه تزریق کنند.

تقویت صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه برای حمایت از بورس و تزریق منابع قابل توجه بانکی؛ از تصمیمات نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک ها بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید