هر روز!
هر روز!

نشیمن های غیر ایرانی +تصاویر : نشیمن های غیر ایرانی

نشیمن های غیر ایرانی +تصاویر 
 : نشیمن های غیر ایرانی

نشیمن های غیر ایرانی +تصاویر
: نشیمن های غیر ایرانی , طراحی نشیمن در خانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید توجه به سزایی به آن شود.
به گزارش : نشیمن های غیر ایرانی , از این نشیمن های غیر ایرانی ایده بگیرید. طراحی نشیمن در خانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید توجه به سزایی به آن شود. چرا که این بخش از خانه در معرض دید همه قرار می گیرد و همچنین ساکنان اغلب اوقات در نشیمن گرد هم جمع می آیند.
به این گونه که از پنجره های وسیع و سراتاسری در نشیمن یا فضاهای دیگر استفاده کنیم تا فضای داخلی و خارجی را باهم درگیر کنیم.
همچنین می تواند با طراحی یک محوطه و حیاط دلنشین و استخر، چشم انداز ویژه ای در داخل خانه ایجاد نماییم. زیرا انسان برای رهایی از استرس محیط، نیاز به یک حواس پرتی محیطی دارد؛ چرا که طبیعت دارویی سحرآمیز برای بهداشت روانی افراد به شمار می رود و با این ترفند طبیعت را به داخل خانه می کشانیم.
نشیمن های غیر ایرانی +تصاویر : نشیمن های غیر ایرانی +تصاویر
: نشیمن های غیر ایرانی +تصاویرآرل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید