مطالب جالب!
مطالب جالب!

نظر اسلام درباره وام و قرض‏ الحسنه چیست؟ 1

نظر اسلام درباره وام و قرض‏ الحسنه چیست؟ 
 1

نظر اسلام درباره وام و قرض‏ الحسنه چیست؟
1. از مال حلال باشد. 2. سالم باشد. 3. براى مصرف ضرورى باشد. 4. بى‏منّت باشد. 5. بى‏ریا باشد. 6. مخفیانه باشد. 7. با عشق و ایثار پرداخت شود. 8. سریع پرداخت شود. 9. قرض دهنده خداوند را بر این توفیق شكرگزار باشد. 10. آبروى گیرنده حفظ شود.
رسیدن انسان به درجات بالاى معنوى، شرایطى دارد كه یكى از آنها انفاق كردن از اموالى است كه مورد علاقه انسان است. علاقه انسان به خداوند آن گاه روشن مى شود كه، ثروتى را كه مورد علاقه شدید اوست در راه خدا انفاق كند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید