مسیر سبز
مسیر سبز

نقاشی هایی که باعث حیرت می شوند آثاری بسیار واقعی،

نقاشی هایی که باعث حیرت می شوند
آثاری بسیار واقعی، نقاشی های دیواری بسیار دقیق، زیبا و شگفت آور، شاهکارهایی از "ال مک گریگور" مکزیکی است که هم اکنون ساکن فلوریدای آمریکاست. نقاشی های دیواری او در خیابان های آمریکا و همچنین فرانسه، دانمارک و مکزیک نوازشگر چشم های رهگذران است. با نگاهی به آثار او اوج رئالیسم را در کارهایش می توان دید .منبع : بدوعکسباز نشر:   مجله اینترنتی  Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید