هر روز!
هر روز!

نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان دبستانی خانواده در

نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان دبستانی خانواده در

نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان دبستانی
خانواده در تعلیم و تربیت کودکان نقش مهمی را ایفا می کند. یکی از نکات بسیار مهم در خانواده ، ارتباط است ، یعنی والدین باید به روش های صحیح برقراری ارتباط با کودکان ، آگاهی داشته باشند .
به منظور برقراری ارتباط صحیح ، والدین باید به نکات زیر توجه نمایند :

1- با فرزندان خود ارتباط برقرار کرده ، فرصت ابراز عقاید را به او بدهند ، به نیازهای وی پی ببرند ، انتظارات آنها از کودک ، فرصت برقراری ارتباط به کودک ، زمینه اطمینان به والدین و مراجعه به آنها ، هنگام ایجاد مشکل و فراهم کنند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید