مطالب جالب!
مطالب جالب!

نكات كلیدی برای پرورش گلهای آپارتمانی در این صورت از

نكات كلیدی برای پرورش گلهای آپارتمانی 
 در این صورت از

نكات كلیدی برای پرورش گلهای آپارتمانی
در این صورت از آب دادن به گیاه خود فعلاً خودداری كرده و به محض مشاهده كامل این علف‌های هرز مقداری مایع علف‌كش جلبك یا خزه دریایی خریداری كرده و پس از مخلوط كردن آن با مقدار مناسبی ‌آب، مخلوط را به زیر گیاه ریخته و به زودی شاهد مرگ علف‌های هرز خواهید بود. اگر در منزل خود پاسیو دارید، توجه كنید كه قسمت نورگیر آن همیشه تمیز باشد و هر از چند گاهی سری به پشت‌بام زده و شیشه نورگیر را كاملاً تمیز كنید تا نور كافی به گیاهان پاسیو برسد. آنهایی كه در منزل خود پاسیو دارند همواره به میزان رطوبت نسبی‌ خاك توجه كنند چون خشك ماندن طولانی‌ مدت خاك، بازگرداندن گیاه به شادابی‌ اولیه را مشكل خواهد كرد.
یكی از مشكلات دیگری كه در مهندسی پرورش گیاهان آپارتمانی با آن مواجه می‌شوید، عدم استفاده صحیح از ابزارآلات باغبانی به هنگام منتقل‌كردن گیاه از گلدان به پاسیو و فراهم كردن امكان رشد بهتر آن است. در این خصوص حتماً با استفاده از بیلچه كوچك و با درنظرگرفتن فاصله لبه تیز آن با ساقه و ریشه گیاه اقدام به خاكبرداری از گلدان كنید چون در صورت وارد آمدن ضربه به ریشه یا ساقه، رشد گیاه در پاسیو راحت و با سرعت طبیعی نخواهد بود. اگر در پاسیوی خود گیاهی دارید كه رشد قابل توجهی داشته هرگز آن را به حال خود رها نكرده و با استفاده از ریسمانی محكم و اتصال ملایم آن با گیاه، ادامه را آسان‌تر كنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید